Lewicki: Mity rusofobów cz 5: „Prawosławnych na Ukrainie jest więcej niż w Rosji”

Niewiele bardziej absurdalnych tez można wymyślić niż ta, że prawosławnych na Ukrainie jest więcej niż w Rosji. A jednak rusofoby i przed formułowaniem tak piramidalnych nonsensów się nie powstrzymują. Normalnemu i średnio inteligentnemu człowiekowi wprost trudno uwierzyć, że można głosić takie brednie. Aby pokazać, że jest to jednak możliwe, podam konkretne przykłady, że nie zmyślam. Opinia taka ukazała się np. na portalu Fronda w 2010 roku. Autor podpisujący się jako AJ/Rz napisał „Ponadto na Ukrainie prawosławie ma się lepiej, niż w Rosji. Praktykujących wiernych prawosławnych jest u naszych południowo-wschodnich sąsiadów więcej, niż w całej Rosji. Innymi słowy, gdyby wszyscy oni uznali zwierzchnictwo patriarchy kijowskiego Filareta, ten stałby wtedy na czele najliczniejszej wspólnoty prawosławnej na świecie. Miałoby to ogromne konsekwencje nie tylko dla prawosławia”  [i]

A jaka jest prawda? Średnio rozgarnięty człowiek wie, że ludności w Rosji, która przecież w większości deklaruje się jako prawosławna, jest trzy i pół raza więcej niż na Ukrainie. Zatem absolutnie nie ma możliwości by tych prawosławnych na Ukrainie było więcej, tym bardziej, że na tejże Ukrainie jest też sporo katolików dwóch obrządków.

Według dostępnych danych na temat liczebności poszczególnych wyznań chrześcijańskich, Rosyjska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego liczy ok. 150 milionów wiernych i stanowi to ponad połowę wszystkich wiernych prawosławnych na świecie. Jest to także druga największa wspólnota chrześcijańska na świecie, ustępująca liczebnością tylko Kościołowi Katolickiemu [ii]

A jak wygląda kościół prawosławny na Ukrainie?

Funkcjonują tam trzy wspólnoty prawosławne, ale tylko jedna z nich jest uznawana, kanoniczna. Jest to Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, który liczy ok. 13 tys. parafii oraz od 6 do 9 mln wiernych.

Dwie nieuznawane wspólnoty, to tzw. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, który liczy około 4 tys. parafii i od 4 do 8 mln wiernych, oraz tzw. Ukraiński Autokefalny Kościół Prawosławny, który skupia mniej niż milion wiernych.

Nawet gdyby te trzy wspólnoty się połączyły, co jest możliwością wyłącznie teoretyczną, to i tak dałoby to, co najwyżej 20 milionów wiernych. W jaki sposób 20 milionów może oznaczać więcej niż 150 milionów to już jest słodka tajemnica rusofobów, dla normalnego człowieka niedostępna.

Twierdzenia zaś, że prawosławni na Ukrainie są bardziej religijni niż w Rosji także nie znajdują żadnych podstaw, gdyż spośród 70 procent mieszkańców Ukrainy, którzy deklarują przywiązanie do prawosławia, aż 40 procent nie identyfikuje się z żadnym konkretnym Kościołem [iii]  Wskazuje to, że ich identyfikacja z prawosławiem jest bardzo luźna, i nie wiąże się z  praktykami religijnymi.
Tymczasem w Rosji nawet więcej ludzi niż na Ukrainie deklaruje przywiązanie do prawosławia, bo aż 74 procent ogółu ludności Rosji. [iv]

Wszystkie te oczywiste fakty nie mają jednak dla głosicieli tezy o większej liczbie prawosławnych na Ukrainie niż w Rosji żadnego znaczenia i dalej powtarzają oni te swoje brednie.  Należy do nich, co nie dziwi, Tomasz Sakiewicz, który twierdzi: „Niewielu ludzi wie, że prawosławie na Ukrainie jest liczniejsze niż w Rosji”. [v]

Ludzi, co wyznają tezy Sakiewicza jest faktycznie niewielu, i zaliczają się do nich tylko żyjący w równoległym świecie stworzonym przez rusofobiczne media.

 

Stanisław Lewicki

[i] http://www.fronda.pl/a/ukrainscy-prawoslawni-pobili-sie-o-swoja-cerkiew,4771.html

[ii] ttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations_by_number_of_members#Eastern_Orthodoxy_-_270_million

 

[iii] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-08-14/ukrainska-gra-patriarchy-cyryla

 

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Orthodox_Church

 

[v] http://niezalezna.pl/54257-pojednanie-w-wierze

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *