Wielomski: Nacjonalizm wobec problemu Europy. Nowa książka w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl

Jestem przekonanym obrońcą ukształtowanego przez epokę nowożytną absolutnie suwerennego państwa o charakterze narodowym. Uważam je za krańcowy i najwyższy twór europejskiego rozumu politycznego. Wszelkie idee państwa lub super-państwa kontynentalnego zawsze traktowałem z dużą nieufnością. Nigdy nie rozumiałem zachwytów niektórych historyków lub filozofów politycznych ideą imperium. Szczególnie zaś nie rozumiem egzaltacji nad wizją wskrzeszenia Sacrum Imperium, jakże charakterystyczną dla niemieckiej myśli politycznej, a popularną także w Polsce w niektórych środowiskach, w tym także pośród ludzi, których znam i cenię. Wizja cesarskiej Europy i sakralnego cesarza być może jest przepyszna intelektualnie, uwodzi umysł, ale zarazem jest podstępna i nieprawdziwa. Nigdy nie było i nie będzie zjednoczonej politycznie Europy, która stanowiłaby prawdziwy dom dla wszystkich historycznych narodów europejskich. We wspólnym europejskim domu, pod hasłami połączenia narodów i państw w jedno super-państwo, kryją się radykalnie sprzeczne interesy. I nie łudźmy się, że w takim super-państwie szanowane będą kiedykolwiek roszczenia średnich i mniejszych ludów. Polityczne zjednoczenie Europy wyraża interesy największych, powiedzmy wprost: największego z tworzących ją państw.

Ze wstępu.

Spis treści:

Kilka refleksji wstępnych od autora

Rozdział I: Historia i definicje nacjonalizmu

Trzy fale europejskiego nacjonalizmu

Rozdział II: Nacjonalizm a chrześcijaństwo

Nacjonalizm a katolicyzm. Pozycje i pojęcia od Piusa VI po Jana Pawła II

Religia a nacjonalistyczna myśl polityczna we Francji i w Hiszpanii. Nowe perspektywy badawcze

Rozdział III: Idea narodu i państwa narodowego we Francji

Etat-Nation. O specyfice francuskiego rozumienia narodu

Pokojowa współpraca w Europie w programie francuskiego Front National

Francuski Front National a kwestia religijna

Książkę można dostać TUTAJ

Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *