Wskazać, osądzić, posadzić – czynne rozliczenie z banderyzmem

Powiernictwo Kresowe wystąpiło do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz do nowowybranego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, by wyciągnęli konkretne konsekwencje z podjętej przez Sejm uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1943–1945 r.

Oto treść pisma skierowanego do ministra Zbigniewa Ziobro:

Środowiska Kresowe długo czekały na akt taki, jak przyjęta właśnie Uchwała Sejmu w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1943–1945 r. Jeśli jednak nie ma ona pozostać tylko pustą deklaracją bez dalszych, uzasadnionych i równie oczekiwanych konsekwencji – kolejnym krokiem winna być intensyfikacja działań Prokuratury (oraz pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej) zmierzająca do wskazania winnych zbrodni ludobójstwa opisanego w uchwale sejmowej oraz ukarania tych z nich, którzy dotąd unikali sprawiedliwości. Równie niezbędne wydaje się podjęcie zdecydowanych kroków wobec przypadków czynnego propagowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodniczej i totalitarnej ideologii banderowskiej, bezkarnego używania symboliki ukraińskiego nazizmu oraz środowisk jawnie odwołujących się do anty-polskich haseł, treści i ludobójczej praktyki z czasów Rzezi Wołyńskiej i innych historycznych zbrodni.

Szanując stanowisko, wyrażone przez Pana Ministra jako Prezesa Zarządu Głównego Solidarnej Polski – Powiernictwo Kresowe wnosi o objęcie nadzorem Prokuratora Generalnego już prowadzonych postępowań, ponowne sprawdzenie i weryfikację tych być może przedwcześnie umorzonych, jak i zalecenie podległym Panu Ministrowi służbom zachowanie szczególnej staranności i czujności w reagowaniu na coraz częstsze, bulwersujące przypadki naruszania polskiego prawa przez przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz przybyszy z Ukrainy poddanych, niestety, indoktrynacji zbrodniczą ideologią banderowską. Pamięć i honory oddane niewinnym ofiarom Rzezi Wołyńskiej i innych ludobójczych mordów – tym bardziej nakazują zarówno wskazanie, napiętnowanie – a jeśli to jeszcze możliwe, także odnalezienie i ukaranie tak bezpośrednich sprawców, jak i wydających im rozkazy, podsuwających nienawistne hasła i treści, jak i ostatecznie zapewniających im ochronę i bezkarność. Podobnie szacunek dla historii – ale i szacunek dla praworządności, wręcz nakazują czynne wystąpienie przeciw odradzaniu się banderyzmu przynajmniej na terytorium RP.

Wnosimy do Pana Ministra o przedstawienie informacji czy i ile postępowań jest obecnie prowadzonych w związku z przypadkami propagowania totalitarnej ideologii banderowskiej i jej symboli (naruszenie art. 256 kk), obrazy polskich symboli narodowych (art. 137 kk) – a ile w związku z naruszeniem art. 118 kk przez historycznych, banderowskich ludobójców? Wnosimy również o udostępnienie informacji w ilu przypadkach w ciągu ostatnich trzech lat odmówiono wszczęcia postępowań pomimo podejrzenia naruszenia w.w artykułów kk oraz ile i w jakich sprawach prowadzonych postępowań zostało zakończonych umorzeniem. Wnosimy również o udostępnienie informacji nt. czynności podejmowanych przez Prokuraturę takich jak korzystanie z pomocy prawnej podmiotów zagranicznych i międzynarodowych w celu efektywnego przeprowadzenia postępowań prowadzonych w związku z przywołanymi zapisami kk.

Jednocześnie zwracamy się do Pana Ministra, a za Pana pośrednictwem do całej Rady Ministrów RP – o podjęcie działań prawnych i prawno-międzynarodowych w celu uznania w całości za zbrodnicze organizacji takich jak Ukraińska Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN-B, OUN-M, OUN-Z), Sicz Poleska, Legion Ukraiński, Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraiński Legion Samoobrony, 14 Dywizja Grenadierów Waffen-SS – co pozwoli wszcząć kroki prawno-karne wobec ich żyjących członków, częstokroć nadal zaangażowanych w propagowanie tej samej, zbrodniczej ideologii i apologizowanie ludobójstwa dokonanego na polskich i innych mieszkańcach Kresów.

Zwracając się do Pana Ministra, Powiernictwo Kresowe daje wyraz przekonaniu, że podjęta przez Sejm 22. lipca uchwała w żaden sposób nie kończy kwestii nazwania zbrodni ludobójstwa dokonanego na Narodzie Polskim przez nacjonalistów ukraińskich – a stanowi jedynie początek konsekwentnie realizowanego procesu jej sprawiedliwego rozliczenia i osądzenia.

Z wyrazami szacunku

Konrad Rękas, prezes

Powiernictwa Kresowego

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *