Wywiad z Robertem Svecem ze Słowacji, prezesem Słowackiego Ruchu Odrodzenia.

Robert, jesteś prezesem Słowackiego Ruchu Odrodzenia. Kiedy powstała Wasza organizacja i jakie były przyczyny jej powstania?

Słowacki Ruch Odrodzenia został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji  24 maja 2004 roku jako stowarzyszenie obywatelskie przyczyna powstania naszego ruchu była i jest prosta. Wierzymy, że tak jak w2004 roku i obecnie ma na Słowacji organizacji, która bezkompromisowo broniłaby interesów narodu słowackiego i promowała interesy w normalny i inteligentny sposób.

Jakie stawiacie sobie cele obecnie i w przyszłości?

Naszym głównym celem jest budowanie patriotyzmu i patriotycznej edukacji głównie młodych Słowaków, aby Słowacy w procesie globalizacji chronili interesy narodowe Słowacji, tak jak każdy zaawansowany naród.

Nie tak dawno obchodziliście rocznicę urodzin Ludovita Stura. Czy mógłbyś    w kilku zdaniach przybliżyć nam Polakom Jego postać?

Ludovit Stur należy do najważniejszych Słowaków w historii. Był człowiekiem, który wszystko jak i całe swoje życie ofiarował dla narodu słowackiego,  dzięki niemu mamy teraz swój język pisany oraz państwowość słowacką. Aby uczcić rocznicę jego urodzin w swoim przemówieniu, powiedziałem między innymi: „że także dziś Słowacja potrzebuje nowego Ludovita Stura.”

Zapewne znasz postać Romana Dmowskiego, czy Ludovit Stur był dla Słowacji  takim politykiem jak Roman Dmowski dla Polski?

Każdy naród ma swojego Ludovita Stura. Ja osobiście, jak również nasza organizacja, cenimy ważne idee z innych krajów, które przyczyniły się do pozytywnego kształtowania narodu. Tak więc braterski naród polski ma swojego Ludovita Stura – Romana Dmowskiego i jesteśmy gotowi, aby oddać hołd i szacunek dla niego.

Czy według Ciebie państwa słowiańskie powinny ze sobą współpracować?

Myślę, że kraje słowiańskie są zależne od współpracy. Z naszego punktu widzenia, to nie tylko puste pojęcie wzajemności słowiańskiej, ale to jest myślenie i widzenie, które promuje wiele osobowości przed nami, a dzięki tej idei Słowacy jak i Polacy istnieją dziś jako dumne i niezależne narody. W dzisiejszym świecie, należy łączyć  różne grupy i organizacje w większe jednostki, aby  współpracując  opierały się zgubnemu wpływowi  globalizacji, to jest nasze przeznaczenie i Słowian.

SHO i OWP (Obóz Wielkiej Polski) mają podpisaną umowę o współpracy. Czy mieliście już jakieś wspólne inicjatywy?

SHO i OWP są bardzo zbliżonymi  organizacjami  i dlatego muszą komunikować się oraz współpracować. Już w roku 2011 przedstawiciele OWP uczestniczyli  w naszym Narodowym wejściu na Krywań a wspólne  imprezy  planujemy dalej kontynuować.  W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy odwiedzić  Polskę i spotkać się z  kierownictwem OWP.

Jesteście w strefie euro, czy poziom życia Słowaków poprawił się?

Co do strefy euro, prosimy naszych braci Polaków, abyście nie  wchodzili  do strefy euro. Nam Słowakom obiecywali góry i doliny a jest odwrotnie. Starajcie  się zachować swoją walutę i niezależność, nie wprowadzajcie do siebie  tej dziwnej społeczności finansowej, która lekceważy  interesy narodowe  a lobbuje interesy poszczególnych grup finansowych i oligarchów.

Co chciałbyś na koniec powiedzieć Polakom?

Na koniec  chciałbym powiedzieć naszym braciom Polakom odnosząc  się do naszej wspólnej przyszłości i pamięci, że jesteśmy Słowianami, którzy muszą stać razem na dobre i na złe, pomagać sobie nawzajem i chronić to, co jest nasze. Bo jeśli nie będziemy  trzymać się razem, to wróg nas pokona bardzo łatwo.

Dziękuję za rozmowę.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *