Założenia do projektu ustawy antyzwiązkowej

Założenia senackiego projektu zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234). 

Projektowana regulacja ma na celu zasadniczo zmianę struktury rzeczywistego finansowania działalności związków zawodowych poprzez zwolnienie pracodawców z obowiązku faktycznego finansowania działalności związkowej. Postulowane rozwiązania nie ograniczają możliwości zawodowego pełnienia funkcji związkowych, jednakże w praktyce wprowadzą konieczność ponoszenia całkowitych kosztów funkcjonowania związków zawodowych z ich środków własnych, pochodzących ze składek członkowskich, darowizn, prowadzonej działalności gospodarczej itp. Zwolnienie pracodawców z obowiązku faktycznego współfinansowania działalności związków zawodowych wydaje się całkowicie uzasadnione względami słuszności i sprawiedliwości. 

Zasadnicze założenia przyszłego projektu ustawy:

Likwidacja obowiązku bezpośredniego lub pośredniego finansowania przez pracodawcę tzw. „etatów związkowych” lub pełnienia innych funkcji związkowych poprzez:

– likwidację konieczności zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas pełnienia kadencyjnych funkcji w zarządach związków,

– likwidację konieczności zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas wykonywania doraźnych czynności na rzecz związku zawodowego,

– likwidację obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi na czas wykonywania pracy w strukturach związkowych z zachowaniem obowiązku przywrócenia do pracy na żądanie pracownika.

Powyższe zmiany dotyczą odpowiednio zarówno funkcji lub czynności pełnionych lub podejmowanych w strukturach zakładowych związku zawodowego jak i poza zakładem pracy. 

2. Likwidacja obowiązku stałego udostępniania organizacji związkowej pomieszczenia na terenie zakładu pracy, z zachowaniem jednak konieczności udostępnienia takiego pomieszczenia w przypadku ważnych i krótkotrwałych wydarzeń związanych z działalnością związku (np. spotkania załogi, wiece, spotkania zarządu organizacji), z wyłączeniem jednak sytuacji, w których pracodawca nie ma technicznych możliwości udostępniania takiego pomieszczenia, nawet doraźnie.

3. Likwidacja przywileju obowiązkowego zbierania składek związkowych przez pracodawcę.

4. Nałożenie na związki zawodowe we wskazanym terminie obowiązku zmian w statutach, dostosowujących ich postanowienia do nowego brzmienia ustawy o związkach zawodowych.

5. Wskazanie w ustawie konieczności wydania we wskazanym terminie aktów wykonawczych do ustawy, uwzględniających postulowane zmiany. 

Nadanie legislacyjnego biegu powstałego, w następstwie tych założeń, projektu ustawy wymaga zgody KP PO.

Jan Filip Libicki
www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Założenia do projektu ustawy antyzwiązkowej”

  1. brawo , brawo Panie Senatorze czekamy teraz tylko jak PO weźmie sie jeszcze bardzo szybko do likwidacji dotacji parii politycznych z budżetu państwa . a grupa ds wolnego rynku w PO dalej wzbudza mój śmiech !!!!!

  2. To chyba jasne, że żadnej ustawy antyzwiązkowej nie będzie, bo nie ma takiej woli („Wyjaśnił, że nie byłoby to wskazane w czasie, gdy związki zapowiadają protesty i istnieje potrzeba dialogu z nimi.” – http://tnij.org/w02z). Skoro posłowie/senatorowie o czymś takim mówią to znaczy, że pewnie jakieś wybory nadchodzą. Albo chcą odwrócić uwagę od poważniejszych spraw. Albo i jedno i drugie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *