Ziętek-Wielomska: Józef Kossecki, nauka, nacjonalizm. Wprowadzenie do najnowszego „Pro Fide Rege et Lege”

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer czasopisma Pro Fide Rege et Lege, który poświęcony jest osobie zmarłego ponad dwa lata temu doc. Józefa Kosseckiego – cybernetyka społecznego, twórcy nacjonalizmu naukowego (nacjokratyzmu). Dorobek tej postaci wpisany jest w szerszy kontekst problematyki związanej z ideologiami nacjonalistycznymi w Europie.

Działalność doc. Kosseckiego była zupełnie unikatowa na skalę światową, gdyż był on – być może jedynym żyjącym współcześnie – naukowcem, który uważał, że ideologia narodowa może być w 100% zgodna z najnowszymi osiągnięciami nauki, a konkretnie uprawianej przez niego socjocybernetyki. Za pomocą twierdzeń tejże nauki udowodnił, że istnienie narodów jest nie tylko dziejową koniecznością, ale wręcz najdoskonalszą formą organizacji społecznej.

Józef Kossecki był nie tylko teoretykiem ideologii narodowej, ale także i narodowym społecznikiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ukazanie się tego numeru naszego pisma przypada w sześćdziesiątą rocznicę powstania konspiracyjnej Ligi Narodowo-Demokratycznej, której Zmarły był współtwórcą. W jej ramach rozwijał program kształcenia elit narodowych, jak również prowadził szkolenia z tego zakresu.

W pierwszej części tego numeru znajdą Państwo wywiad z doc. Józefem Kosseckim, który został przeprowadzony na przełomie lat 2014/2015 i miał stanowić część planowanego wywiadu-rzeki. Niestety, ze względu na chorobę, a potem śmierć Pana Docenta, nie mógł zostać dokończony. W części tej znajdują się także artykuły napisane przez osoby związane z założoną przez Kosseckiego Narodową Akademią Informacyjną, które poświęcone są zagadnieniom dotyczącym twórczości naszego Mistrza.

W drugiej części numeru znajdują się teksty poświęcone problematyce nacjonalizmu. Znajdą tutaj Państwo teksty poświęcone najważniejszemu twórcy jej polskiej wersji, czyli Romanowi Dmowskiemu. Ukazane zostaną zręby jego myśli, jak również współczesne kontrowersje związane z odsłonięciem jego pomnika w Warszawie. Znajdą tu Państwo także tekst poświęcony specyfice francuskiego rozumienia narodu jako État-Nation, jak również artykuł,  którego autor stawia prowokacyjną tezę o jakobińskim charakterze nacjonalizmu Anglika Gilberta Keitha Chestertona. W numerze pojawiają się także teksty zawierające krytykę neonazizmu, jak również charakterystykę niemieckiego nacjonalizmu autonomicznego. W dziale Omówienia i polemiki zamieszczona została m.in. analiza pracy M. Chodakiewicza, J. Mysiakowskiej-Muszyńskiej, W. Muszyńskiego pt. Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy, w której, moim zdaniem, zostało naruszone dobre imię bohatera tego numeru.

Pewną nowością jest dział Poezja, w którym znalazły się wiersze Tomasza J. Kostyły z nieopublikowanego jeszcze tomu W krainie moich Dróg. Tradycją naszego czasopisma są także tłumaczenia; tym razem prezentujemy Państwu m.in. dwa przekłady tekstów Gilberta Keitha Chestertona, ściśle związanych z tematyką nacjonalizmu. W dziale Recenzje Czytelnicy znajdą opracowania dotyczące m.in. książek związanych z tematyką numeru.

Zapraszamy Państwa do lektury, jak również prosimy o reklamowanie naszego półrocznika w Waszych środowiskach. Niech stanie się on małym kamyczkiem, który przybliży nas do realizacji celu, któremu całe swoje życie poświęcił Józef Kossecki: budowy Łacińskiego Państwa Narodu Polskiego.

Magdalena Ziętek-Wielomska

Pro Fide Rege et Lege najtaniej dostaniesz w naszym sklepie: TUTAJ

 

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.1]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *