3 thoughts on “Ziętek – Wielomska: MITTELEUROPA – historia wielkiego spisku”

  1. Nie było żadnego spisku. W przeszłości lwia część niemieckiego dochodu narodowego, dziś jest to aż połowa (50% !),powstawała z „wywozu” (jaki kiedyś mówiono), czyli z eksportu. Dla Niemiec były tego dwie konsekwencje: 1) potężna nadwyżka w handlu zagranicznym niezmiernie bogacąca niemieckich kapitalistów (obecnie 360 mld euro rocznie !), 2) zatrudnienie i wysokie dochody dla połowy ludności Niemiec.. Te konsekwencje były podstawą polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec począwszy od Bismarcka. Gospodarka niemiecka realizowała duży eksport także w Europie Środkowej i południowej. To prowadziło do podporządkowania Niemcom Austro-Węgier i Bałkanów oraz zamiarów podporządkowania sobie Rosji, co w końcu stało się główną przyczyną I wojny światowej. Mapa jak powyżej (połknięta cała Polska i Austria w granicach Niemiec – na stronie tytułowej nagrania) byłaby możliwa tylko w przypadku podporządkowania przez Niemcy Rosji. Było to niemożliwe, to wielki paradoks historii Rosji, dzięki Polakom, którzy stanowili w Europie Środkowej „języczek u wagi”. Historia pokazała, że w relacjach niemiecko rosyjskich czynnik polski ma dla obu tych państw fundamentalne znaczenie.

    1. ” W przeszłości lwia część niemieckiego dochodu narodowego, dziś jest to aż połowa (50% !),powstawała z “wywozu” (jaki kiedyś mówiono), czyli z eksportu”.

      Tak, ważniejsze jest nawet to, co z tego wynika obecnie. Niemieckie myślenie o gospodarce wydaje się być skażone MERKANTYLIZMEM, który jest koncepcją błędną. Rozmaici siłownicy i fani XIX-wiecznego industrializmu najczęściej nie mogą pogodzić się z naturalnym w warunkach wolnorynkowych przejściem od gospodarki opartej na energochłonnym przemyśle ciężkim do gospodarki opartej na usługach i tzw. „misiach” (MŚP). To jest chyba kwestia kluczowa, która odróżnia Niemców od Brytyjczyków oraz ich koncepcję społecznej gospodarki rynkowej od thatcheryzmu. Stronnicy industrializmu wskazują na przemysł jako główne źródło potęgi państwa. Zwolennicy postindustrializmu mówią, że obstawanie przy wielkich molochach i nieliczenie się z realiami rewolucji kapitałowo-informatyczno-usługowej doprowadzi do spowolnienia gospodarczego i podobnych problemów, które spotkały PRL, w której sektor usług kulał.

  2. I jeszcze jedna uwaga. Pani Wielomska, forsująca narrację jaka to Polska jest i była przez Niemcy eksploatowana, zupełnie świadomie przemilczała rolę Piłsudskiego, pomimo konkretnie zadanego jej pytania o niemiecką rolę jaką miał odegrać Piłsudski zwolniony przez Cesarstwo z Magdeburga.. Napiszmy zatem o tym co przemilczano: Piłsudski miał płynnie przejąć władzę od proniemieckiej Rady Regencyjnej, nad którą Niemcy tracili kontrolę wobec wzburzenia rewolucyjnego, budować państwo polskie pozbawione ziem zaboru pruskiego, zależne od Niemiec i odgradzające Niemcy od rewolucji rosyjskiej. Przy okazji tego celu, miał zabezpieczyć odwrót z frontu wschodniego wojsk niemieckich oraz zniszczyć politycznie konkurencyjny i wpływowy ANTYNIEMIECKI obóz Narodowej Demokracji. To ostatnie mu się najbardziej udało, łącznie ze skutkami w polskiej świadomości historycznej. Dlaczego państwo Wielomscy nie krytykują Piłsudskiego z tych samych przyczyn, dla których krytykują Tuska ?? Wniosek: spiskowo-zdziecinniała historia jest matką zdziecinniałej, obecnie pisowskiej, polskiej polityki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *