Bartyzel: Prawica-nacjonalizm-monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (o najnowszej książce prof. Jacka Bartyzela)

 

Prawica_nacjonalizm-220x300Najnowsza książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa i związku tych pojęć. Często utożsamia się ze sobą dwa pierwsze pojęcia, a nawet używa się określenia prawicy skrajnej lub ekstremistycznej na opisanie nacjonalizmu. Przykładem takiego kardynalnego pomieszania pojęć jest określanie nazizmu mianem ruchu prawicowego czy skrajnie prawicowego, podczas gdy wywodzi się on z ideologii narodowego socjalizmu i tkwi korzeniami w lewicowym marksizmie. Niezwykle interesujące jest śledzenie za autorem wzajemnych relacji ideowych i politycznych między częścią ugrupowań i ruchów nacjonalistycznych a zwolennikami monarchii.

Trzy tytułowe pojęcia pojawiają się często w dyskursie społecznym i politycznym, i już choćby z tego powodu wymagają doprecyzowania zakresów użycia.Jednym z tematów tej książki jest właśnie precyzacja treści i zakresów tytułowych pojęć. Autor przypomina więc podstawowe znaczenia danego pojęcia,jego powszechność oraz stopień zgodności konkretnego wariantu z jego istotą identyfikowaną przez analizę historyczno-semantyczną. W ten sposób „przypadkiem głównym” prawicy, jako pojęcia zrodzonego w ogniu konfrontacji Rewolucji z Kontrrewolucją, staje się kontrrewolucyjna prawica tradycjonalistyczna;„przypadkiem głównym” nacjonalizmu – osiągający najwyższy poziom teoretyzacji „nacjonalizm integralny” Action Françaisei pokrewnych jej kierunków, jak portugalski Integralismo Lusitano; a „przypadkiem głównym” monarchizmu – legitymizm syntetyzujący w sobie ujęcia polityczne, jurydyczne, filozoficzne i teologiczne typowe dla tej opcji.
Spis treści
Od autora

Próba teoretyzacji pojęcia »prawica«
Wstępna aproksymacja pojęcia
Antynomia prawicy i lewicy
Poziomy i pionowy wymiar diady prawica — lewica
Wyróżniki prawicowości
Geografia prawicy
„Prawica nad prawicami”?

Pojęcie, geneza i systematyka nacjonalizmu
Pojęcie nacjonalizmu
Geneza i historia nacjonalizmu
Nacjonalizm a religia
Istota nacjonalizmu

Nacjonalistyczne poetyki dyskursu (w kręgu Action Française)
Styl „wysoki”
Styl „niski”
Styl „średni”
Niewygasły spór: tradycjonalistyczny legitymizm vs nacjonalizm rojalistyczny
Nacjonalizm integralny, czyli rojalizacja nacjonalizmu i nacjonalizacja rojalizmu
Legitymistyczna próba kontrakcji: tradycjonalizm integralny
Legitymistyczny examen critique doktryny Maurrasa
Tradycjonalistyczno–hiszpańscy krytycy Maurrasa

Nacjonalizm a monarchizm: przypadek portugalski
Jacinto Cândido i Partia Nacjonalistyczna
António Sardinha i Integralizm Luzytański
Henrique Barrilaro Ruas i neointegralizm

Pozycje i pojęcia współczesnego monarchizmu
Introdukcja: monarchie współczesne
Ruch monarchistyczny
„Geografia” monarchizmu współczesnego
a) monarchistyczne „międzynarodówki”
b) monarchizmy „partykularne”
Wielka Brytania
Francja
Królestwo nie z tego już świata?

Aneksy (przekłady)
Manifest Rojalizmu Narodowego, 28 marca 1832
Deklaracja Akcji Francuskiej z 15 listopada 1899
Yves Chiron, Charles Maurras, Hiszpania i karlizm
To, czego chcemy
José Pequito Rebelo, Formuła przystąpienia do Integralizmu
Elementarny katechizm polityczny
Guy Augé, Prawowitość, czyli wolne posłuszeństwo (La Légitimité ou l’obéissance libre)
Ludwik Burboński. Dziedzic królów z wizytą w Bretanii. Wywiad k.z.p. Ludwika XX dla dziennika „Le Télégramme” (29 maja 2015)

Fotografie

Skorowidz osób
Format A5, 374 str., okładka twarda, cena 44,90zł. (w tym 5% VAT).

Książkę można nabyć tutaj:

http://ksiegarnia.vb.com.pl/prawica-nacjonalizm-monarchizm

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *