1 thoughts on “Engelgard: Geopolityka Romana Dmowskiego”

  1. Red. Engelgard nie wskazał istoty geopolitycznego wyboru opcji na Rosję przez Dmowskiego w 1905 r. Otóż Dmowski wybrał opcję na Rosję, jako sojuszniczkę Francji i Wlk. Brytanii, gdyż aby odebrać Niemcom zabór pruski (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze) trzeba było z nimi WYGRAĆ WOJNĘ, a można to było zrobić z tym zaborcą, który był członkiem przyszłej ententy. Ten wybór doprowadził Dmowskiego do Wersalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *