Foryś-Wielomski: Relacje Polsko-Francuskie

Prof. Remigiusz Forycki (IR UW) i prof. Adam Wielomski (UKSW) rozmawiają na temat historycznych i współczesnych relacji polsko-francuskich, od idei republikańskich końca XVIII stulecia po stosunek do Rosji Putina.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.8]
Facebook

1 thought on “Foryś-Wielomski: Relacje Polsko-Francuskie”

  1. Fundacja Jana Kurtyki!!+Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych!!
    THANK YOU BALDRICK!
    Wartość>Mniej niż zero!!!
    'zaparkować myśl” (kurtyka junior)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *