Lewicki: Mity rusofobów cz. 6. „Polska broni chrześcijaństwa przed Rosją”

Ten mit jest pozostałością po historycznych wydarzeniach sprzed odległych, dziesięcioleci kiedy to, szczególnie w okresie walki z bolszewizmem, tak można było interpretować sens zmagań na wschodniej granicy Polski.

Dzisiaj to szczególnie ekspansja ideologii gender zagraża chrześcijaństwu i taką opinię bardzo mocno wyraża także papież Franciszek, który podczas ostatniej wizyty w Gruzji powiedział: ”Dziś jest wojna światowa, aby zniszczyć małżeństwo. Nie niszczy się małżeństwa wojnami, ale niszczy się je ideami, poprzez kolonizację ideologiczną. Trzeba się bronić przed kolonizacją ideologiczną.” [1]

Czy działania polskich władz sprzeciwiają się dziś tej kolonizacji ideologicznej? Niestety tak nie jest, a wręcz jest odwrotnie, bo to Polska, razem i innymi państwami, rzekomo chrześcijańskimi, czy katolickimi, przykłada rękę do ostatecznego demontażu chrześcijańskiej wizji świata i porządku moralnego obowiązującego od tysiącleci.

Dobitnie świadczy o tym i udowadnia taką tezę stanowisko Polski podczas głosowania dnia 21 listopada 2016 roku w ONZ kwestii ustanowienia tzw. „Niezależnego Eksperta”  odpowiedzialnego za ochronę przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość genderową (SOGI) [2]   To co się wydarzyło podczas tego kluczowego głosowania wprawia w zdumienie. Po stronie państw, które były za wprowadzeniem tego elementu prawnej instytucjonalizacji ideologii gender była także Polska i wszystkie te inne, rzekomo katolickie i chrześcijańskie państwa zachodniej Europy, łącznie z Maltą i Irlandią. Przeciw zaś głosowała Rosja, Białoruś i cały szereg państw z Azji i Afryki. Niestety ich głosów zabrakło i ideologia gender została triumfalnie wprowadzona na forum ONZ. Różnica nie byłą wielka, gdyż stosunek głosów wynosił: 84 za i 77 przeciw, przy 17 wstrzymujących się. Widać, zatem, że zwolennicy gender wygrali kilkoma tylko głosami i wśród tych głosów był także, co bardzo zasmuca, głos Polski. [3]

Wokół tego głosowania trwała długa walka i próbowano je zablokować. Po której stronie stanęła Polska, a po której Rosja widzimy. I takim to dziś Polska jest „przedmurzem chrześcijaństwa”.

W ramach ONZ funkcjonuje także Grupa Przyjaciół Rodziny  (The Group of the Friends of the Family  –GoFF). Jest to koalicja państw członkowskich, które potwierdzają rolę rodziny jako naturalną I fundamentalną cześć społeczeństwa zasługującą na ochronę społeczeństwa i państwa. [4]  Polska z uwagi choćby na zapisy swojej Konstytucji, a także na deklarowane przez rządzącą partię PiS wartości, jest szczególnie predestynowana by być członkiem tej grupy. A czy jest członkiem? Choć to się wydaje dziwne, ale nie jest członkiem tej grupy. Za to do członków zalicza się znowu Rosja i Białoruś.

Biorąc to wszystko razem, twierdzenie, że Rosja dziś stoi na czele państw wspierających konserwatywną wizję społeczeństwa, przede wszystkim na forum organizacji międzynarodowych, jest w pełni uprawnione. A jeśli tam walka o tradycyjny kształt społeczeństwa zostanie przegrana to wówczas poprzez różne deklaracje, regulacje, dyrektywy, czy pakty, poszczególne państwa będą musiały się przystosować.

Wygląda na to, że PiS na użytek polityki wewnętrznej odgrywa komedię o swoim konserwatyzmie a na forum międzynarodowym, tam gdzie to wszystko się decyduje, popiera zupełnie przeciwne temu i niszczące chrześcijaństwo rozwiązania.

Czy rusofobia rządzących Polską ma tu coś do rzeczy? Pewnie tak, gdyż niechęć do znalezienia się w grupie popierającej konserwatywne rozwiązania razem z Rosją, może być tak silna u tych ludzi, że popchnie ich nawet do popierania ideologii gender.

Stanisław Lewicki

[1] http://wpolityce.pl/kosciol/310436-mocna-wypowiedz-franciszka-przeciw-gender-trwa-wojna-swiatowa-ktorej-celem-jest-zniszczenie-malzenstwa

[2] http://www.ordoiuris.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/polska-wsrod-panstw-wspierajacych-instytucjonalizacje-wplywow-lgbt-w

[3] http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/1780/1780909/

[4] http://unitingnationsforthefamily.org/background-2/organisers/

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.2]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *