Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe Pro Fide, Rege et Lege

Szanowni Czytelnicy,

z przyjemnością informujemy, że ukazał się najnowszy, 70 numer półrocznika „Pro Fide Rege et Lege” o objętości 309 stron. W naszej księgarni kosztuje tylko 12 zł:

http://sklep.konserwatyzm.pl/pro-fide-rege-et-lege-nr-2-2012/

SPIS TREŚCI

Ankieta na temat związków nacjonalizmu z konserwatyzmem: Paweł Bała, Jacek Bartyzel, Jan Engelgard, Rafał Łętocha, Maciej Motas, Ryszard Mozgol, Konrad Rękas, Maciej Słęcki, Jarosław Tomasiewicz, Adam Wielomski

Prawo i Politologia

Joanna Rak: Aksjomatyczny charakter geopolityczności w dyskursie sejmowym. Analiza zjawiska predykatów konstruujących językowy obraz geopolityki na przykładzie stenogramów z posiedzeń Sejmu RP VII kadencji

Piotr R. Żywiecki: Infamia wczoraj i dziś. Studia nad pozbawieniem czci i praw publicznych w dawnym i współczesnym prawodawstwie polskim

Stanisław A. Niewiński: Założenia i realizacja reform gospodarczych w Chinach w latach 1980-2010

Idee

Ryszard Polak: Utopia społeczna Wojciecha Gutkowskiego

Tomasz Sommer: Stalin jako konserwatysta. Konserwatywne interpretacje działalności Józefa Stalina w latach 30. XX wieku

Piotr Biegasiewicz: Janusz Korwin-Mikke – liberał radykalny

Łukasz Święcicki: Interpretacje Leo Straussa w Polsce

Leo Strauss: Jak badać średniowieczną filozofię

Historia

Krzysztof Kloc: Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926

Religia

Marcin Karas: Duch filozofii scholastycznej w uchwałach Soboru Trydenckiego (1545-1563)

Adam Wielomski: Ultramontanizm w filozofii i strategii politycznej Louisa Veuillota

Filozofia

Artur Andrzejuk: Mieczysława Gogacza teoria relacji osobowych – jej źródła i konsekwencje

Jarosław Gałuszka: Problematyka Jedno–wiele w filozofii greckiej, a trynitologia Tomasza z Akwinu – próba porównania

Stanisław Krajski: Narodziny tomistycznej filozofii przyrody

Recenzje

Jacek Grzybowski: Adam Wielomski, Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2011, ss. 696

Joanna Rak: Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Wiesław Gałązka, Żądza rządzenia. O władzy, polityce i politykach, Collegium Civitas, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 280

Marcin Jendrzejczak: Hans Hermann Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, tłum. Marcin Zieliński, Fijor Publishing, Warszawa 2011, 446 ss.

Arkadiusz Meller: Joel Neeman, Byliśmy przyszłością, tłum. Agnieszka Jawor-Polak, Wydawnictwo Czarne, seria: Historia/Historie, Wołowiec 2012, ss. 224

Joanna Rak: Dominika Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 243

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *