Polecamy książkę:

„Wierni do końca”. Studia i materiały źródłowe o „Poznańskiej Piątce” Męczenników II wojny światowej, red. Rafał Sierchuła i ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Poznań 2012, 210 s. („Studia i materiały poznańskiego IPN”, tom XXI).

Zbiorowym bohaterem pracy jest piątka męczenników poznańskich, wychowanków salezjańskich, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, męczenników wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. Są to: Czesław Jóźwiak, Franciszek Kęsy, Edward Kaźmierski, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski. W 2012 r. obchodzimy 70. rocznicę ich męczeńskiej śmierci. (…)

Zbiór artykułów opowiada o niezwykłych młodych ludziach, naszych bohaterach narodowych, a jednocześnie błogosławionych Kościoła powszechnego. Uniwersalne wartości, którym „Piątka” bohaterów jest wierna, jednocześnie współgrają z umiłowaniem ojczyzny, w konkretnym miejscu na ziemi – w Poznaniu, w II RP oraz w latach II wojny światowej.

Z recenzji dr. hab. Jana Żaryna

Spis treści

Rafał Sierchuła, ks. Jarosław Wąsowicz SDB Wstęp

ks. Ryszard Sadowski SDB Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum o „Poznańskiej Piątce” męczenników II wojny światowej

Część I Środowisko

ks. Artur Świeży SDB Salezjanie w Poznaniu w latach 1926-1939

ks. Marek T. Chmielewski SDB Wpływ wychowania salezjańskiego na patriotyzm wychowanków oratorium przy kościele „Katarzynek” w Poznaniu (1925-1940)

Część II Męczeństwo

Aleksandra Pietrowicz Położenie Kościoła katolickiego w archidiecezji poznańskiej

w latach okupacji 1939-1945

ks. Jan Pietrzykowski SDB Sytuacja placówek salezjańskich w tzw. Kraju Warty

ks. Andrzej Godyń SDBSylwetki i droga męczeństwa błogosławionych oratorianów z Poznania

Rafał Sierchuła Narodowa Organizacja Bojowa

Część III Droga na ołtarze i kult „Poznańskiej Piątki”

ks. Władysław Nowak SDB Przebieg procesu beatyfikacyjnego „Poznańskiej Piątki”

ks. Jarosław Wąsowicz SDB Sława męczeństwa i kult „Poznańskiej Piątki” w latach 1945-2012

ks. Radosław Błaszczyk SDB Analiza tekstów euchologijnych liturgicznego wspomnienia błogosławionej „Poznańskiej Piątki” w Mszale Rodziny Salezjańskiej

ks. Jarosław Wąsowicz SDB Bibliografia Piątki Błogosławionych Oratorianów z Poznania: Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego

Część IV Aneks

Wybrana dokumentacja dotycząca męczeństwa „Poznańskiej Piątki”, opracowanie Rafał Sierchuła, ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Dokumentacja fotograficzna

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy książkę:

 Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga Pamiątkowa poświęcona Pamięci Profesora Romana Wapińskiego (1931–2008) to dzieło wyjątkowe, odważne, obiektywne i rzetelne. To książka przełamująca stereotypy, odsłaniająca piękną kartę polskiej historii, napisana bez retuszu, upiększeń i niepotrzebnej megalomanii. Z pewnością nie zamyka ona badań naukowych nad interesującą nas tematyką, nie wypełnia przysłowiowej już „luki” badawczej, ale zostawia historykom i politologom „lekko uchylone drzwi”, naprowadza na nowe ścieżki, porządkuje nasz aktualny stan wiedzy. Jest to wreszcie nie tylko wartościowa pozycja dla profesjonalistów, ale również obowiązkowa lektura dla pasjonatów i hobbystów, dla wszystkich tych czytelników, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat dziedzictwa Narodowej Demokracji.

W tomie I znajduje się artykuł red. nacz. portalu www.konserwatyzm.pl:

Monarchia czy republika?, czyli dylematy ustrojowe polskiego ruchu narodowo – radykalnego na przykładzie koncepcji Juliusza Sasa–Wisłockiego i Bolesława Piaseckiego

Cena tomu I: 54,34 zł

  • Data wydania: 2012
  • Strony: 729
  • ISBN: 978-83-7780-296-0

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/3294/narodowa_demokracja_xix__.html

Recenzja książki na www.konserwatyzm.pl:

https://konserwatyzm.pl/artykul/4735/recenzja-obrazy-rosji-i-rosjan-w-polsce-od-konca-xix-wieku-d

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy książkę:

Książka otrzymała Nagrodę Historyczną Polityki 2012 – w kategorii „Źródła”.
 
Mirosław A. Supruniuk: „Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem”.

Książka wydana przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji.

O książce:

Uporządkować wspomnienia to wywiad z Jerzym Giedroyciem, przed wojną jedną z czołowych postaci środowiska młodokonserwatywnego środowiska Myśli Mocarstwowej (wraz z Adolfem i Aleksandrem Bocheńskimi), twórcy pisma „Buntu Młodych”, i „Polityka”, zwolennika geopolitycznej opcji jagiellońskiej, w czasie studiów działacza korporacji akademickiej „Patria”. 

Książka rozmów przeprowadzonych przez autora w maju 1993 roku z redaktorem paryskiego Instytutu Literackiego Jerzym Giedroyciem stanowi interesujące uzupełnienie Autobiografii na cztery ręce oraz wywiadu Barbary Toruńczyk.

http://cycero.net/pl/miroslaw-a-supruniuk-uporzadkowac-wspomnienia.html#op1

Książka ukazała się w serii: „Biblioteczka Historii i Polityki”.

Najnowszy numer „Historii i Polityki” można kupić tu:

http://cycero.net/pl/historia-i-polityka-512-2011.html

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *