Białoruś w XX i XXI wieku – z perspektywy polskiej i białoruskiej

W ramach „Dni Białoruskich” Katedra Myśli Politycznej UMK, Biblioteka WPiSM UMK, Młodzi Demokraci z Torunia, Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK oraz Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK zorganizowały projekcje filmu „Lekcja białoruskiego” w szkołach ponadgimnazjalnych w Toruniu, Grudziądzu i Golubiu-Dobrzyniu, a także międzynarodową konferencję naukową poświęconą stosunkom polsko-białoruskim. Inicjatywa miała na celu stworzenie dla młodzieży, która wkracza w dorosły świat, możliwości zapoznania się z sytuacją wschodniego sąsiada Polski.

Ważnym wydarzeniem podczas „Dni Białoruskich” była międzynarodowa konferencja naukowa „Białoruś w XX i XXI wieku – z perspektywy polskiej i białoruskiej”, która odbyła się 22 czerwca 2012 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Patronat honorowy nad konferencją objęli: poseł na Sejm RP Tomasz Szymański, prorektor UMK prof. dr hab. Witold Wojdyło oraz dziekan WPiSM prof. dr hab. Roman Bäcker. Opiekunem naukowym był dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK.

Prelegenci z Polski i Białorusi rozważyli problemy wpisane w stosunki polsko-białoruskie. Referaty dotyczyły między innymi miejsca Białorusi w polityce zagranicznej Polski i językowego obrazu stosunków polsko-białoruskich w rytualnych ramach exposés polskich premierów okresu III RP. Dr Bolesław Sprengel wzbogacił dyskusje uwagami dotyczącymi uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego. Uczestnicy konferencji stworzyli interesujące zestawienia związane z sytuacją mniejszości polskiej na Białorusi i stosunków RP z Białorusią. Z kolei Białorusinka, mgr Viktoria Dzianisava wyjaśniła zebranym gościom na czym polega dystynkcja pomiędzy polską a białoruską mentalnością, co dało asumpt do refleksji nad nierzadko paternalistyczną postawą Polaków przybieraną względem Białorusi. Szczególne zainteresowanie wzbudził referat mgr. Arkadiusza Mellera, zatytułowany „Antychryst czy Katechon? Aleksander Łukaszenko w ocenie polskiej prawicy po 2005 roku”. Uczestnicy pytali prelegenta o znaczenie przyjmowania różnorakich optyk podczas dokonywania ewaluacji działań strony polskiej wobec Białorusi. W tym kontekście pojawiła się także ciekawa kwestia stosunkowo nowej koncepcji geopolitycznej Trójkąta Kaliningradzkiego autorstwa Leszka Sykulskiego. Obrady obfitowały w burzliwe, lecz konstruktywne dyskusje. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konferencji za zaangażowanie w projekt, które przyczyniło się do jego sukcesu.

Joanna Rak

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Białoruś w XX i XXI wieku – z perspektywy polskiej i białoruskiej

Panel I

Moderator: Arkadiusz Meller

14:00-14:15
Bartłomiej Różycki: Miejsce Białorusi w polityce zagranicznej Polski w latach 2007-2012

14:15-14:30
Joanna Rak: Językowy obraz stosunków polsko-białoruskich w rytualnych ramach exposes polskich premierów okresu III RP

14:30-14:45
Tomasz Więcławski: Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi a
stosunki RP z Białorusią

14:45-15:00 Przerwa kawowa

Panel II

Moderator: Joanna Rak

15:00-15:15

Arkadiusz Czwołek: System medialny Białorusi

15:15-15:30
Viktoria Dzianisava: Stosunki międzynarodowe i politologia na
uczelniach wyższych Białorusi

15:30-15-45
Arkadiusz Meller: Antychryst czy Katechon? Aleksander Łukaszenko w ocenie polskiej prawicy po 2005 roku

Link do wydarzenia na facebooku:

http://www.facebook.com/events/110647539076783/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *