Stanowisko Klubu Politycznego Jedność Narodu w związku z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej

Klub Polityczny Jedność Narodu wzywa Polaków do uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej II RP. Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem nie tylko moralnym, ale również patriotycznym. Jest to pamięć szczególnie bolesna, gdyż ofiarami tej zbrodni była nade wszystko bezbronna ludność cywilna – od niemowląt po starców. Pamięć ta jest tym bardziej zobowiązująca, gdyż zarówno władze PRL, jak i władze III RP nie uczyniły niczego, aby ukraińskie ludobójstwo było ścigane i jego sprawcy ukarani. Postawa tych, którzy w imieniu narodu sprawowali i sprawują w Polsce władzę musi być w tym wypadku określona jako postawa biernej przychylności dla ludobójców, którym pozwolono dożyć w spokoju i dostatku oraz w opinii porządnych obywateli późnej starości. To postawa cynicznej obojętności wobec zła i przyzwolenie, żeby niewygodni świadkowie i objęci ochroną ludobójcy spokojnie odeszli z tego świata, nie zdopingowani nawet do zbawiennego rachunku sumienia.
Hańbą wszystkich rządów w Polsce po 1945 roku jest fakt, iż szczątki kilkuset tysięcy polskich ofiar OUN-UPA nie doczekały się dotychczas pochówki i narażane są nadal na niepamięć i bezczeszczenie. To nie tylko barbarzyńskie ich lekceważenie, ale również świadectwo polityki obcej naszej cywilizacji – polityki dzielenia polskich ofiar ludobójczych ideologii i systemów XX wieku na lepsze i gorsze. Na takie, o których pamięć służy bądź nie służy aktualnej polityce polskich władz, wpisanej w różne opcje ponadnarodowe. To świadectwo frymarczenia polską tragedią w imię obcych – od 1989 roku transatlantyckich – interesów.
Domagamy się od polskich władz podjęcia działań na rzecz ustalenia miejsc pogrzebania zamordowanych w barbarzyński sposób ofiar ukraińskiego ludobójstwa, a następnie ich pochówku zgodnego z naszą chrześcijańską cywilizacją.
Domagamy się od polskich władz również potępienia gloryfikacji kolaborantów nazizmu niemieckiego na Ukrainie i renesansu banderowskiej ideologii, której wyznawcy winni być ścigani na mocy odpowiedniej ustawy. Programem polskiego rządu winno być: stop ludobójczym ideologiom w Polsce i Europie, stop banderyzmowi.
Podstawowym warunkiem dobrych i trwałych relacji pomiędzy narodami Polski i Ukrainy jest osadzenie ich na fundamencie Prawdy, za którą dopiero może pójść przebaczenie i wzajemne głębokie pojednanie. To jedyna droga do skutecznego uleczenia wciąż skrywanych ran.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Facebook

1 thought on “Stanowisko Klubu Politycznego Jedność Narodu w związku z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *