Browsing: Formacyjne

Formacyjne
By 0

W podręcznikach przedstawiany jest fałszywy obraz Voltaire’a jako mieszczańskiego liberała, anglofila-konstytucjonalisty i kontestatora swoich czasów. Nigdy nie chwalił on jednak angielskiego parlamentaryzmu, przeciwnie drwił sobie z niego. Był też zwolennikiem monarchii absolutnej. Ponieważ bronił wolności, zakłada się czasem automatycznie, że był przychylny demokracji – nic bardziej mylnego.

Formacyjne
By 0

Ludzkość wiele zawdzięcza filozofom; trudno sobie wyobrazić nasz świat bez Arystotelesa, Św. Tomasza, Ockhama, Descartesa, Hume’a czy Voltaire’a, lecz wielu filozofów nie myślało dostatecznie o ewentualnych szkodliwych następstwach swych ideologii. Chodzi tu zwłaszcza o myślicieli, którzy w swej doktrynie starali się wykazać ograniczenie możliwości ludzkiego poznania.

Formacyjne
By 0

Platon (około 427-347 przed Chrystusem) to filozof doby kryzysu, to naoczny świadek głębokiej dezintegracji greckiej polis i postępującego rozkładu świata helleńskiego. To człowiek, któremu zdegenerowana demokracja ateńska uśmierciła nauczyciela i duchowego przewodnika – Sokratesa.

Historia
By 0

Czy polonofilstwo Daviesa jest mitem? Wystarczy wspomnieć jego wypowiedzi na temat I RP na youtube , które są wręcz laurkowe na zasadzie: „och jakże cudowny był to kraj, taki wolny, taki demokratyczny, taki wspaniały, taki wielonarodowy -ach och” Nie powinniśmy zapominać, że archaiczny i niewydolny system I RP, połączony z przekupnością polskich „szlacheckich demokratów” doprowadził do rozbiorów

Historia
By 0

Warto przyjrzeć się jak powstawały mity o głupocie kilku konkretnych władców. Jako badacz XVIII wieku, skupiłem się na władcach panujących w tej epoce, co ma tę zaletę, że były to czasy, gdy rozmaite liberalne idee zmieniały charakter ówczesnych monarchii a proto-demokratyczne osłabiały ich autorytet. W takich warunkach łatwo było o powstanie mitów o kiepskich władcach często zupełni przez nich niezasłużonych.