Czy wszystko stracone? Wywiad Antoine Ratnik z Tomaszem Kosińskim, redaktorem portalu konserwatyzm.pl.

Idee Che Guevary, Fidela Castro, subcommandante Marcosa, anarchistów takich, jak Bakunin, czy Proudhon oraz rewolucjonistów takich jak Sorel, wpasowują się we współczesny nacjonalizm. Trzeba czerpać z szerokiego wachlarza idei, aby wypracować własne stanowisko. Ileż można czytać Dmowskiego, czy Mosdorfa i ciągle ich cytować, jak to robią niektórzy działacze Ruchu Narodowego na swoich profilach facebookowych….

Wywiad konserwatyzm.pl z reprezentantem Srbskiej Akciji

Naszą ideologię można nazwać Serbskim Chrześcijańskim Ludowym Socjalizmem. W skrócie, dążymy do autorytatywnego i chrześcijańskiego rządu państwa, walczymy o wyzwolenie i zjednoczenie wszystkich ziem serbskich, o parlament składający się z przedstawicieli zawodów – nie, o demokratyczne partie polityczne, które dzielą i kłócą ludzi. Walczymy o prawdziwą kulturę serbską.

“Transplantologia zabija, świat milczy!”. Wywiad z dr o. Jackiem Norkowskim OP, autorem książek “Człowiek umiera tylko raz” i “Medycyna na krawędzi”

W Stanach Zjednoczonych z jednego ciała ludzkiego można uzyskać kwotę w wysokości dwóch milionów dolarów. W cenę wliczane są narządy człowieka z bijącym jeszcze sercem: wątroba, nerki, płuca, serce itp. Następnie po śmieci, z martwych już zwłok pobiera się: skórę, ścięgna, powięzie, chrząstki, kości, soczewkę, rogówkę itp. To razem uruchamia potężny biznes.

“Dobra szkoła katolicka”. Wywiad konserwatyzm.pl z Ryszardem Mozgolem, dyrektorem Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie

Na pewno nie ma i nigdy nie będzie zgody na współczesne mody, które wdzierają się do szkół. Dziś najgłośniejszą z tych mód jest gender, ale przecież to nie jedyna choroba naszych czasów. W ogóle nie ma u nas miejsca na jakiekolwiek przejawy demoralizacji młodzieży, począwszy od nieskromnych ubiorów, a skończywszy na narkotykach.