Wielomski: Mity sądownictwa konstytucyjnego

  Przez ostatnich kilka lat w mojej pracy naukowej zajmowałem się (i nadal się zajmuję) myślą prawno-polityczną Carla Schmitta. Nie czas i miejsce, aby omawiać tutaj szerzej tego wielkiego, a zarazem mocno kontrowersyjnego, myśliciela. Jest w jego koncepcjach wiele problemów ponadczasowych, z których najbardziej chyba do polskich realiów pasują Schmittiańskie rozważania o sądownictwie konstytucyjnym. Jak ten niemiecki prawnik skomentowałby trwający już dwa lata spór PiS z opozycją o Trybunał Konstytucyjny? Carl Schmitt roztrząsał problem sądownictwa konstytucyjnego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, między […]

dr Święcicki: Państwo prawa i prawo bez państwa w myśli politycznej Carla Schmitta. Toruń, 23 II 2017.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na wykład dra Łukasza Święcickiego pt. Państwo prawa i prawo bez państwa w myśli politycznej Carla Schmitta, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 11.30-13.00 w sali im. Henryka Elzenberga na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Fosa Staromiejska 1A) Łukasz Święcicki jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Pro Fide Rege et Lege oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce politologicznej i prawnej. W 2016 roku ukazała się jego książka Carl […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss wobec pozytywizmu prawniczego

  Carl Schmitt i Leo Strauss to dwaj niemieccy myśliciele znajdujący się pod przemożnym wpływem teologii, którzy w swoim dorobku politologicznym i prawniczym dostrzegli znaczenie zależności między religią, państwem a prawem. Punktem stycznym ich myśli jest diagnoza nowoczesności, w której sercu dostrzegają zależność między krytyką teologii (czy szerzej religii) a krytyką polityki. Obaj w swoich studiach z lat 30. XX w. oraz późniejszych podają w wątpliwość prawomocność obu tych krytyk.     Rekonstrukcja krytyki pozytywizmu prawniczego nie jest zadaniem łatwym z uwagi na niejednorodność samego […]

Święcicki: Luter, narodziny państwa i pozytywizacja prawa

  Początek nowożytnej niemieckiej myśli politycznej wiąże się z nazwiskiem religijnego reformatora Marcina Lutra, którego myśl wniosła trudny do przecenienia wkład do procesu modernizacji czy, szerzej ujmując, do powstania nowoczesności. Umieszczenie Lutra na początku historii myśli niemieckiej, a konkretnie myśli o państwie, prawie i polityce, nie jest arbitralne, ani przypadkowe. Ojciec reformacji przypieczętował zerwanie Niemców ze średniowieczem, z rzymsko-katolickim wyobrażeniem państwa, relacji władcy z papieżem. Bez jego reformy podejścia do lektury Pisma Świętego nie powstałaby późniejsza filozofia niemiecka, bez jego krytyki katolicyzmu nie powstałaby późniejsza […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej (Wstęp do książki)

Opinia Jürgena Habermasa, że filozofia prawa przestała być domeną filozofów daje się rozciągnąć na sytuację politologii: prawo nie jest stałym i bezdyskusyjnie przyjmowanym tematem nauki o polityce. Poza prawnikami-historykami doktryn politycznych i prawnych filozofią prawa zajmują się w sposób sformalizowany i sprofesjonalizowany, znajdujący się pod wpływem filozofii analitycznej, teoretycy prawa. Ci sami prawnicy-historycy doktryn politycznych i prawnych znajdują się niejako na styku nauki prawa i nauki o polityce. Niniejszą monografią pragniemy, w sposób z pewnością niedoskonały, wpisać się w ten nurt refleksji o prawie i […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej (nowa książka wydana w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl)

Zapraszamy do nabycia nowej książki, napisanej przez dra Łukasza Święcickiego. Praca została oparta na bazie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Adama Wielomskiego.    Carl Schmitt (1888–1985) i Leo Strauss (1899–1973) należą nie tylko do grona najbardziej wpływowych myślicieli niemieckich XX wieku, ale także znajdują się ze swoją refleksją w obszarach kilku dyscyplin. Łączy ich holistyczne podejście do rzeczywistości i prymarne założenie o politycznej naturze człowieka, które stanowią punkt wyjścia ich dalszej refleksji. Ta refleksja, czy to w formie dyskusji prawniczej, czy to w formie […]

[rec.] Wielomski: C. Schmitt: Dyktatura. Warszawa 2016.

  W 1921 roku ukazuje się rozprawa Carla Schmitta Dyktatura, którą to książkę do rąk dostaje dzisiaj polski Czytelnik dzięki Bibliotece Kwartalnika Kronos. Schmitt napisał tę książkę po doświadczeniu rewolucji komunistycznej, którą zobaczył na własne oczy w Monachium (1919). Dlatego Dyktatura zaczyna się od problemu dyktatury komunistycznej, dopiero co w Rosji zbudowanej przez Lenina, ukazanej jako rząd tyrański, ale wywodzący swoją prawomocność z pewnego rodzaju ludowego przyzwolenia, zdobytego za pomocą demagogii socjalnej. Model bolszewickiej dyktatury znacząco różni się od tego tradycyjnego (Napoleon), opartego o scentralizowany […]