Wschodnia granica Polski. Piłsudski vs Dmowski. Adam Wielomski i Franciszek Sydor

Wschodnia granica Polski. Piłsudski vs Dmowski. Adam Wielomski i Franciszek Sydor.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]
Facebook

3 thoughts on “Wschodnia granica Polski. Piłsudski vs Dmowski. Adam Wielomski i Franciszek Sydor”

  1. W bardzo interesującym wykładzie Profesora zabrakło mi wyeksponowania kluczowego elementu myśli geopolitycznej Romana Dmowskiego. Mianowicie dlaczego Dmowski postawił w 1905 r. na Rosję oraz dlaczego odmawiał poparcia ukrainizmowi ???
    Otóż dlatego, że to Rosja (z sojuszniczą Francją, a później także z Wlk. Brytanią) miała nie tylko odebrać Niemcom w wojnie z Niemcami ziemie zaboru pruskiego, Galicję i Śląsk, czyli dokonać dzieła zjednoczenia ziem polskich trzech zaborów, gdyż było dla Dmowskiego oczywiste, że po zjednoczeniu Polska będzie nie do utrzymania w państwie rosyjskim i odzyska pełną niepodległość, lecz także dlatego, że Rosja miała być gwarantem utrzymania tych odzyskanych od Niemiec ziem w przyszłości, jako sojusznik Polski przed niemieckim rewizjonizmem. W takim układzie geopolitycznym nie było miejsca na proniemiecką i antyrosyjską wówczas Ukrainę. Dlatego Piłsudski musiał przegrać swoją koncepcję federacyjną, a nawet gorzej: zasłużyć na określenie „politicieskij durak”, gdyż koncepcja federacyjna w istocie bardziej służyła geopolityce Niemiec niż Polski… Flirt Piłsudskiego z Niemcami i Austriakami w czasie I WŚ miał fatalne konsekwencje. W latach trzydziestych sanacja po raz drugi przekreśliła geopolitykę Dmowskiego i dlatego Polska zapłaciła za to straszliwą cenę, zarówno ze strony Berlina jak i Moskwy.

  2. W kontekście powyższego wykładu – wywiadu z Prof. Wielomskim, chciałem się zapytać o pewną kwestię, a mianowicie o kwestię przekonania Piłsudskiego o Polskości Lwowa.

    Czy rzeczywiście Piłsudski zawsze miał to przekonanie? Czy też były momenty, gdy był gotowy poświęcić Lwów Ukraińcom? Pamiętam, zdaje się z książki Jędrzeja Giertycha „Tragizm losów Polski” o kwestii wstrzymywania odsieczy dla walczących w obronie Lwowa Orląt Lwowskich. Wskazywać by to mogło na chęć oddania Lwowa Ukrainie. Jak to wtedy wyglądało w oczach Piłsudskiego?

    Jeszcze kwestia wstrzymywania ofensywy wojsk polskich, żeby ułatwić wojskom bolszewickim rozprawę z gen. Denikinem – czy w przypadku koordynacji działań zbrojnych wojsk Polskich z Denikinem była szansa na całkowite zniszczenie bolszewików i przywrócenie Rosji carskiej?

  3. Była taka szansa i została przez Piłsudskiego zaprzepaszczona i nie tylko dlatego, że jako socjalista znał Dzierżyńskiego i Marchlewskiego, lecz przede wszystkim dlatego, że zwycięstwo „białej” Rosji oddałoby władzę w niepodległej Polsce Narodowej Demokracji, walczącej w I WŚ u boku Rosji po stronie Ententy, a na to piłsudczycy nie mogli sobie pozwolić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *