Rękas: Za wolność waszą i… ichnią

W intencji rządzących Polską zapewne najlepiej by się złożyło, gdyby ze wspólnej defilady – pododdziały Sił Zbrojnych RP i Zbrojnych Sył Ukrainy (a do kompletu jeszcze jacyś następcy szaulisów i Ypatingas Burys) od razu wyruszyły w bój z wrażymi Rosjanami. Zaproszenie z okazji 15. sierpnia WSPÓŁCZESNEJ armii ukraińskiej, która właśnie szykuje się do inwazji Donbasu w nadziei rozpętania na pełną skalę III wojny światowej – oczywiście nie ma nic wspólnego z czczeniem historycznego (acz też dyskusyjnego) braterstwa broni z Armią URL. No, ale skoro okazja […]

Sanocki: Rzeź Woli (o rzekomej “denazyfikacji” Niemiec, czyli o powojennych losach niemieckich zbrodniarzy w RFN)

  Po wybuchu Powstania Warszawskiego Hitler wydał rozkaz zabijania każdego mieszkańca Warszawy. Siłami niemieckimi tłumiącymi Powstanie w Warszawie dowodził gen. Bach-Zalewski, a szczególnym okrucieństwem odznaczyły się oddziały dowodzone przez SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha. To właśnie jego żołnierze z zimną krwią wymordowali ponad 50 tys. mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wola. Rzeź Woli trwała od 5 sierpnia i była największym ludobójstwem cywilnej ludności miejskiej w okupowanej Europie. Pomimo skali okrucieństwa i zbrodni żaden ze sprawców rzezi nie został po wojnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kilka miesięcy po zakończeniu działań […]

Lipiński: Śladami Alfreda Lampe (czy żołnierze walczący pod Lenino to nowi “wyklęci”?)

W latach stalinowskich obowiązywał prosty, a zarazem prostacki i podły wykład historii: „AK zapluty karzeł reakcji”, Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa, to agenci imperializmu amerykańskiego, którzy ponadto – podobnie jak AK-owcy – współpracowali z Niemcami. Z niemieckim okupantem walczyła jedynie AL/GL, tolerowano jedynie I Dywizję Wojska Polskiego, ale tolerowano, bo całą zasługę przypisywano „niezwyciężonej Armii Radzieckiej”. Ten schemat uległ korekcie na krótko przed 1956 r., a więzieni żołnierze AK i wojsk polskich na Zachodzie, których nie zdążono wymordować, zwalniano z więzień – niektórych […]

Kaim: Królewska gra prawdziwych wojowników (czyli o szachach)

Mateusz Kaim, Dyrektor Biura Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER i rzecznik prasowy Biegu Tygrysa w Orzyszu w tym materiale skoncentrował się na królewskiej grze uczącej myślenia strategicznego, czyli na szachach. Okazuje się, że w szachy grają także niektórzy mistrzowie sportów walki, bo to gra dla prawdziwych wojowników. Mateusz Kaim w swoich rozważaniach obala mit gry w szachy jako zmagań cherlawych inteligencików. To gra dla ludzi, którzy są fighterami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym na różnych płaszczyznach: biznesu, polityki, nauki czy sportu.

Śmiech: Promocja nieodpowiedzialności (czy marszałek Kuchciński ma rację, że celem Powstania Warszawskiego było uratowanie Niemiec przed komunizmem?)

Wydawać by się mogło, że kolejna smutna rocznica warszawskiej hekatomby 1944 roku powinna wyczerpywać treść tego felietonu. Nawet gdyby tak było, nie byłby to powód do jakiejkolwiek satysfakcji. Niestety, wydarzeń zasmucających w czasie okołopowstaniowym nie brakowało. Wszystkie składają się na przygnębiający obraz polskiej klasy politycznej żyjącej szkodliwymi mitami i nadającej owym mitom rangę oficjalnej państwowo-narodowej ideologii, od której odstępstwo traktowane jest jako zdrada. Wyklucza to jakąkolwiek dyskusję na forum publicznym. Ktokolwiek nie przyjmuje w całości podanej przez „prawdziwych patriotów” nauki ich „wiary”, jest znaczony piętnem […]

Piętka: Transporty pruszkowskie do Auschwitz (o polskich ofiarach Powstania Warszawskiego)

Od wielu lat kolejne rocznice powstania warszawskiego sprowadzają się do gloryfikacji tego zrywu. Na piedestale stawia się przede wszystkim dowództwo AK. Jakakolwiek dyskusja nad zasadnością jego działań traktowana jest jak świętokradztwo i nawiązywanie do propagandy PRL. Oficjalna narracja o powstaniu koncentruje się na dwóch obrazach. Pierwszy, to niejednokrotnie graniczące z heroizmem bohaterstwo powstańców. Drugi obraz natomiast sprowadza się do eksponowania i piętnowania „zdrady Sowietów” i „polskich pachołków Kremla”, chociaż powstanie wywołano właśnie po to, żeby Armia Czerwona nie weszła do Warszawy. Brakuje natomiast obrazu trzeciego, […]

Rękas: Wolny kraj

Jestem (jak wiadomo) jak najdalszy od zapamiętania w kultywowaniu pamięci powstania warszawskiego – nie widzę też jednak powodów by odmawiać komuś prawa, by pamięć tę czcił w sposób, jaki mu odpowiada (byle mi tego nie narzucał, np. trąbiąc po całym kraju 1. sierpnia o 17, chociaż np. w takiej Małkini wcale wtedy powstania nie było).

Odplamianie historii Polski: Królestwo Polskie – niewykorzystana szansa?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu OHP – Odplamianie historii Polski. Prosimy o komentarze, „polubienie”, a także udostępnienie swoim znajomym na serwisach społecznościowych. Dziękujemy! Odcinek 4. OHP 04. Królestwo Polskie – niewykorzystana szansa? Królestwo Polskie powstało na gruzach Księstwa Warszawskiego. Jego granice zostały wynegocjowane na kongresie wiedeńskim przez cara Aleksandra I, jak również księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który był tam bardzo aktywnym politykiem. Początkowo stosunek Polaków do Królestwa Polskiego był entuzjastyczny. Królestwo Polskie było państwem powszechnie akceptowanym w społeczeństwie. W powszechnym odczuciu było to […]

Odplamianie historii Polski: Kongres Wiedeński – sukces czy czwarty rozbiór Polski?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu OHP – Odplamianie historii Polski. Prosimy o komentarze, “polubienie”, a także udostępnienie swoim znajomym na serwisach społecznościowych. Dziękujemy! Odcinek 3. Kongres wiedeński – sukces czy czwarty rozbiór Polski? Główne tezy odcinka Po rozbiorach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pojawiły się dwie koncepcje tego, co należy dalej czynić. Pierwsza koncepcja, rozwijana głównie w zaborze rosyjskim – zachowawcza, konserwatywna – zakładała próbę ratowania tożsamości kulturowej i religijnej Polaków, nie przewidywała podejmowania działań zbrojnych czy politycznych. Jej głównym reprezentantem był książę Adam […]

Turek: Poznańczycy i Pomorzanie: nie wykorzystana szansa (o sporze cywilizacyjnym między Zachodem a Wschodem w najnowszej historii Polski)

Przekonywanie wykształconego Polaka o znaczeniu Wielkopolski i Pomorza w dziejach naszego państwa przypominałoby wyważanie otwartych drzwi. W XX wieku w świadomości Polaków i w polityce polskiej wskazówka busoli przemieściła się ze Wschodu na Zachód. Efektem tego doniosłego procesu dziejowego stał się m. in. powrót do Polski ziem piastowskich i Pomorza, odbudowa państwa z granicą na Odrze i Nysie, a w 2004 roku wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Niestety, w ostatnich latach zachodnia orientacja Polski jest coraz częściej kwestionowana. Niech nas nie zmylą pozory. Mimo, że […]