Realizm bez alibi

Czasy, w których monopol na interpretację XIX-wiecznej polskiej myśli politycznej miało środowisko umownie kojarzone z „Arcanami” minęły, choć oczywiście nie można też pomijać dorobku np. prof. Andrzeja Nowaka dla opisania ówczesnych koncepcji geopolitycznych w szczególności polskiego konserwatyzmu. Nie można pomijać, bo też należy zrobić wszystko, by uniknąć iście nowakowych skrótów, dopasowań – słowem manipulacji.

Służył Polsce

Wiele myśli ciśnie się do głowy, gdy wspominam Bolesława Piaseckiego. Na pewno był osobą wyjątkową. Los nie dał mu jednak możliwości wykazania w całej pełni posiadanych wybitnych umiejętności politycznych w normalnych, demokratycznych warunkach.