„Woda z mózgu”, czyli lekarzu lecz się sam

Jednakże do beczki miodu dołożę łyżkę dziegciu, bowiem autorzy, którzy uczulają czytelnika na manipulację, perswazję i dezinformację sami dopuścili się w tej książce tych „grzechów”. Np. powielają ukuty, szczególnie na prawej stronie polskiej sceny politycznej wywodzącej się z „Solidarności” stereotyp jakoby obecna Rosja była przedłużeniem i kontynuacją ZSRR, a sami przywódcy Federacji Rosyjskiej to kontynuatorzy poprzedniego systemu