Nowy numer „Pro Fide Rege et Lege”, 82/2019

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ukazał się nowy numer naszego półrocznika naukowego „Pro Fide Rege et Lege” (nr 82/2019), dotyczący Polski w niemieckiej Mitteleuropie. Czasopismo w najniższej cenie (20 PLN zamiast 31 PLN) można kupić w naszym sklepie.

Spis treści
Wstęp ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
„Stosunek Niemców do Polaków podczas I WŚ był stosunkiem władzy kolonialnej do ludu
kolonizowanego”. Wywiad z dr hab. Jochenem Bӧhlerem …………………………………………. 11
Marek Kornat
Linia Knesebecka ……………………………………………………………………………………………….. 16
Adam Wielomski
Niemieckie plany podboju Europy w czasie I wojny światowej. Uwagi na marginesie
Fischer-Kontroverse …………………………………………………………………………………………… 25
Lech Wyszczelski
Niemieckie wizje teorii przemocy, etyki i geopolityki i ich wykorzystanie dla budowy
światowego imperium germańskiego …………………………………………………………………….. 44
Piotr Żywiecki
Królestwo Polskie aktu 5 listopada 1916 r. Podmiotowość prawno-państwowa,
zarys ustroju ……………………………………………………………………………………………………… 64
Adam Wielomski
Ideologiczne i polityczne podstawy niemieckiej Europy 1939–1943 …………………………… 83
Tomasz Banyś
Nieroztropny przed szkodą i po szkodzie… Jak Niemiec? Czyli rzecz o tym, czy projekt
Mitteleuropy mógł lub może zakończyć się sukcesem …………………………………………….. 112
Jan Fiedorczuk
Konflikt totalny. Niemieckie zagrożenie w myśli politycznej Narodowej Demokracji
(do 1918 roku) ………………………………………………………………………………………………… 143
Michał Graban
Znaczenie walki Polaków o świadomość morską w kontekście relacji polsko-niemieckich … 168
Magdalena Ziętek-Wielomska
Niemcy jako ofiary Polaków. Przyczyny wybuchu II wojny światowej w oczach
niemieckich rewizjonistów historycznych …………………………………………………………….. 189
Marcin Hagmajer
Ludzie lewicy patriotycznej na froncie wojny informacyjnej z niemieckim
rewizjonizmem i niemieckimi kanałami wpływu w latach 1956–1989 ………………………. 209
Krzysztof Karczewski
Grupa Wyszehradzka kontra Trójmorze? O stosunku A. Dugina do Europy
Środkowo-Wschodniej …………………………………………………………………………………….. 236
Recenzje, sprawozdania
Ariel Orzełek

O nieskuteczności łączenia realizmu z sarmatyzmem. Refleksje na marginesie książki
Rafała Ziemkiewicza Złowrogi cień Marszałka ……………………………………………………… 263
Jan Fiedorczuk
J. Wiech, Energiewende. Nowe niemieckie imperium – recenzja …………………………………… 284
Piotr Żywiecki
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Europa Środkowowschodnia jako niemiecka
„Mitteleuropa” (w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę)”
(17.12.2018 r., Warszawa) …………………………………………………………………………………… 288
Magdalena Ziętek-Wielomska
Kilka uwag o „unijnej” nauce na marginesie konferencji „Europa nacjonalistów.
Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”
(24-25.10.2019, Kraków) ……………………………………………………………………………………. 291
Informacja dla Autorów …………………………………………………………………………………….. 295

Czasopismo można kupić w naszym sklepie.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.7]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *