Bartyzel: Prawica-nacjonalizm-monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (o najnowszej książce prof. Jacka Bartyzela)

  Najnowsza książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa i związku tych pojęć. Często utożsamia się ze sobą dwa pierwsze pojęcia, a nawet używa się określenia prawicy skrajnej lub ekstremistycznej na opisanie nacjonalizmu. Przykładem takiego kardynalnego pomieszania pojęć jest określanie nazizmu mianem ruchu prawicowego czy skrajnie prawicowego, podczas gdy wywodzi się on z ideologii narodowego socjalizmu i tkwi korzeniami w lewicowym marksizmie. Niezwykle interesujące jest śledzenie za autorem wzajemnych relacji ideowych i politycznych […]

Motas: Między literaturą a nacjonalizmem (nowości wydawnicze na tematy endeckie)

W ostatnim czasie ukazały się dwie pozycje poświęcone pisarzom związanym przed II wojną z obozem narodowym i szeroko rozumianą prawicą. Pierwszą z nich jest książka Macieja Urbanowskiego zatytułowana „Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety”, która stanowi drugie, poszerzone wydanie pracy (pierwsze ukazało się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007).Drugą z prac jest pozycja zatytułowana „Polscy pisarze wobec faszyzmu” autorstwa Pawła Maurycego Sobczaka.

Realizm bez alibi

Czasy, w których monopol na interpretację XIX-wiecznej polskiej myśli politycznej miało środowisko umownie kojarzone z „Arcanami” minęły, choć oczywiście nie można też pomijać dorobku np. prof. Andrzeja Nowaka dla opisania ówczesnych koncepcji geopolitycznych w szczególności polskiego konserwatyzmu. Nie można pomijać, bo też należy zrobić wszystko, by uniknąć iście nowakowych skrótów, dopasowań – słowem manipulacji.

Unia Europejska widziana przez pryzmat toryzmu – Wywiad portalu Konserwatyzm.pl z Peterem Hitchensem

Rozmowa Adriela Kasonty z jednym z najwybitniejszych konserwatystów w Wielkiej Brytanii na temat Partii Konserwatywnej, monarchii i kościoła anglikańskiego, Brexitu, tegorocznych wyborów burmistrza Londynu, Europy, Rosji, Jego starszego brata oraz wielu innych.