Sanicki: Neoliberalizm – nowy porządek

          O tym, że rzeczywistość polityczna ale też społeczna i ekonomiczna jest aktualnie liberalna nie należy nikogo przekonywać. Spór globalistów z nacjonalistami, pytanie czy ważniejsze jest społeczeństwo czy autonomiczna jednostka oraz kwestia wolnego handlu, własności prywatnej i etatyzmu nie pozostawiają złudzeń. Zastanawiające jest jednak na ile liberalna teoria wyżej wspomnianych stosunków jest budująca a na ile hamująca zdrowo pojęty rozwój zarówno w wymiarze makro, jak i mikro.           Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, a także panująca histeria wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa postawiły […]

Sanicki: Charles Maurras. 155 rocznica urodzin

Charles Maurras. 155 rocznica urodzin 20 kwietnia 1868 urodził się Charles Maurras- prowansalczyk, francuski myśliciel polityczny, filozof, krytyk literacki, poeta i polityk. Pochodził z miejscowości Martigues koło Marsylii; była to miejscowość, która przed wiekami była jedną z pierwszych kolonii greckich gdzie rozpoczyna się najstarsza historia Zachodu. Wychował się on w atmosferze głęboko religijnej i monarchistycznej. Matka była gorliwą katoliczką i rojalistką, a ojciec stał na przeciwstawny biegunie światopoglądowym ponieważ nie wierzył w Boga i miał poglądy raczej liberalne. Nie stawiał jednak przeszkód w wychowaniu katolickim […]

Sanicki: Jan Paweł II na nowo odczytany

Przez ostanie kilkanaście dni opinia publiczna żyje informacjami dotyczącymi osoby Jana Pawła II i tego, że papież miał posiadać wiedzę na temat niemoralnych czynów, jaki dopuszczało się duchowieństwo w czasach jego pontyfikatu. Smutne zjawisko pojawiło się w naszych czasach. Otóż szczątkowa wiedza na temat osób czy wydarzeń uchodzą za aksjomat. Często też miarodajną funkcję w ocenie rzeczywistości pełni mitologia a nie fakty. Sprowadza się daną sytuację do konkretnego momentu politycznego i na tej podstawie materiał empiryczny podlega ocenie. Niestety jest to zabieg krzywdzący i nielicujący […]

Sanicki: Stara lewica kontra nowa lewica. Stanisław Brzozowski a lewica kawiorowa

         Stanisław Brzozowski był jednym z najbardziej oryginalnych myślicieli początku XX w. Urodził się w 1878 roku w Maziarni koło Chełma. Wychowywał się w szlacheckiej, polskiej, katolickiej rodzinie. Odszedł od kultury wyniesionej z domu na rzecz ateistycznego monizmu, uformowanego w duchu pozytywistyczno-darwinowskim. Po ukończeniu gimnazjum w Niemirowie na Podolu rozpoczął studia przyrodnicze w Warszawie. Relegowany z uczelni za wystąpienia antyrosyjskie, a następnie więziony przez carat za działalność edukacyjną w Towarzystwie Oświaty Ludowej, poświęcił się szerokiej działalności publicystycznej i pisarskiej, a także filozoficznej, pośrednio również […]

Sanicki: Leopold Caro. Konserwatysta

            Leopold Caro był filozofem, ekonomistą, socjologiem, publicystą, działaczem społecznym. Urodził się we Lwowie w 1864 r. Zaliczyć go można do grona szeroko pojętej inteligencji lwowskiej z uwagi na fakt, że w okresie końca XIX do właściwie wybuchu drugiej wojny światowej Lwów był znakomity miejscem rozwoju intelektualno-kulturalnym. Leopold Caro studiował ekonomię w Lipsku oraz prawo i filozofię we Lwowie. W 1887 roku uzyskał stopień doktora prawa. Wykładał ekonomię polityczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię społeczną i nauki przyrodnicze na Politechnice Lwowskiej. Od […]

Sanicki: Kiedy powstanie „Czarna księga liberalizmu”?

            Analizując sytuację na świecie można dojść do wniosku, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tąpnięcia. Chodzi o to, że świat, jaki znaliśmy podzielił się na dwa jak gdyby obozy: kosmopolityczny globalizm i zwolennicy państw narodowych. Ten pierwszy obóz jest pewnego rodzaju komunizmem, grupuje on zwolenników przemian społecznych, kulturowych, ekonomicznych mających na celu ujednolicenie wyżej wymienionych porządków. Na tym właściwie analogie się kończą. O ile tamten totalitaryzm miał charakter dyktatury militarno-agresywnej, tak teraz raczej istotę stanowi opanowanie za pomocą głównie mediów świadomości: Wszyscy mamy […]

Sanicki: Tomizm przeciwko ideologii

 Ideologia stała się nieodłącznym elementem świata. Można rzec, że od czasu Rewolucji Francuskiej z 1789 i przez cały wiek dwudziesty obrazy świata, społeczeństwa, człowieka, życia gospodarczego, a nawet kultury znajdują się w grubych ramach ideologii. W takim razie ideologią nazwiemy całokształt poglądów, zasad wartościowania i działania, które tłumaczą świat oraz wyznaczają, hasła, program i metody działania określonej grupy społecznej w celu realizacji jej interesów. Mówiąc inaczej, ideologia jest doktryną będącą podstawą postępowania lub narzędziem działania jakieś grupy społecznej. Dlaczego w takim razie boimy się my, […]

Sanicki: Zagrożenie kantyzmu

          System filozoficzny Immanuela Kanta jest obok systemu Hegla jednym z ostatnich oraz rozbudowanych systemów filozoficznych nie tylko filozofii nowożytnej ale także filozofii w ogóle. Jeżeli mówimy o filozofii systemowej trzeba mieć na uwadze szerokie spektrum zainteresowania określonego filozofa. System kantowski przeszedł dwie fazy rozwoju. Po pierwsze była to filozofia przedkrytyczna Kanta. Zadał on sobie wówczas pytanie, jakie możliwe są nauki czy bardziej w języku kantowski matematyczne przyrodoznawstwo. W centrum zainteresowania filozofa znajdowała się filozofia przyrody oraz owocem pracy jego był m.in. słynna koncepcja […]

Sanicki: Bolesław Limanowski. Człowiek lewicy, jakiego potrzebujemy

Wyrazy lewica oraz lewicowy mają obecnie charakter mocno negatywny. Wynika to z faktu, że ideologie socjalistyczna oraz komunistyczna w XX wieku przyczyniły się do nadania terminowi lewica pejoratywnego znaczenia. Nie trzeba szczególnie przypominać i wchodzić w szczegóły, jakie były skutki wprowadzenia czerwonego reżimu najpierw w Rosji, Chinach i Kambodży. Jednak przypomnieć warto o tzw. lewicy niewywrotowej, która w swoich hasłach miała program przebudowy stosunków społecznych oraz działalność propaństwową. W tym kontekście chciałbym skupić uwagę na postaci Bolesława Limanowskiego- nestorze polskiego socjalizmu. Był on działaczem politycznym, […]

Sanicki: Krytyka socjalizmu według arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Spotykamy się wielokrotnie ze słowami socjalizm oraz socjalistyczny ale czy wiemy dokładnie, co te słowa znaczą? Definicja socjalizmu jest w takim razie następująca. Socjalizm to ustrój społeczny, który powstaje po obaleniu ustroju kapitalistycznego. Socjalizm oparty jest na zasadach społecznej własności produkcji. W socjalizmie nie istnieją klasy antagonistyczne. Znosi się wyzysk człowieka przez człowieka, nierówność społeczną i narodową, różnice między pracą fizyczną a umysłową oraz społeczne przeciwieństwo między miastem a wsią. Termin ten pojawił się w obiegu publicznym za sprawą Edwarda Cowpera w 1822 roku. Innymi […]